Shiransport

Weerbaarheidtraining

Weerbaar tegen ongewenste intimiteiten, agressie en geweld.

Dit is niet voor iedereen weggelegd, want ben je wel in staat tegenstand te bieden? Durf je wel tegenstand te bieden? Is er een andere mogelijkheid dan tegenstand bieden? Vragen waar niet iedereen zich mee bezig houdt of meteen aan denkt.

Kinderen

Weerbaarheidtraining voor kinderen is gebaseerd op het veel voorkomen van pesten, ongewenste intimiteiten, agressie en geweld bij kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar.

Door de trainingen krijgen de kinderen te maken met een bewustwordingsproces wat leidt tot een groter zelfvertrouwen, zelfrespect en weerbaarheid. Volgens de methodes “Bewust” en “Rots & Water”.

Autistische kinderen

Bij kinderen met autisme -spectrumstoornissen is er vaak sprake van problematische contactstoornissen, taal- en communicatieproblematiek, een gebrekkig voorstelling vermogen en een weerstand tegen veranderingen. Individuele begeleiding voor kinderen van 6 tot 18 jaar bestaan uit psychosociale en fysieke weerbaarheid.

Vrouwen / Ouderen

Hoe oneerbiedig het ook klinkt vrouwen en ouderen zijn een kwetsbare groep in de samenleving als het om fysiek geweld gaat. De handelingen die de vrouwen en ouderen leren hebben het effect dat zij gebruik maken van de kracht van hun belager en zichzelf kunnen bevrijden uit “levens” bedreigende situaties. Weerbaarheid is een bewustwordingsproces en zelfverdediging is overleven.

Weerbaarheidtrainingen voor “kwetsbare” groepen

Zinloos geweld is nog steeds aan de orde van de dag en de genoemde groeperingen worden daar regelmatig mee geconfronteerd. Door trainingen kunnen ook deze groepen zich veiliger in de maatschappij begeven doordat zij een sterkere uitstraling krijgen en meer zelfvertrouwen.